عرفان افشار

ایده‌پرداز و مدرس ممتاز گیمیفیکیشن و بازی یادگیری

مدیرعامل شرکت خلاق نوآوران بازی سلامت و ایده‌پرداز مجموعه‌ها، محصولات و خدمات بازی‌محور در کشور است.
عکس عرفان افشار در جلسه

شرح فعالیت تخصصی

از سال 87 با معلمی، مربی‌گری و طراحی طرح درس و... در مدارس سمپاد، سلام و... و همچنین طراحی و برگزاری برنامه‌ها و کارسوق‌های علمی، مهارتی و تربیتی، در راستای تحول و ارتقای تعلیم و تربیت فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 93 شرکت نوآوران‌بازی‌سلامت (سالند و زی‌بازی) را بنیان‌گذاری کرد. او فعالیت در حوضه بازی یادگیری از سال 88 آغاز کرد.

عکس عرفان افشار هنگام آموزش

پیشینه کاری آموزشی با ...

آیکون

پیشینه کاری در حوزه بازی با ...

عکس عرفان افشار

پیشینه مدیریتی

بنیان گذار و مدیر‌عامل شرکت خلاق نوآوران بازی سلامت

عکس عرفان افشار بنیانگذار سالند و زی بازی

شرکت نوآوران بازی سلامت از سال ۱۳۹۳ فعالیت خودش را با برند سالند آغاز و در سال ۱۳۹۸ برند زی بازی را نیز راه‌اندازی کرد