معلمان عزیز🌷
اولیای گرامی🌹
دانش آموزان گل🌸
بازگشایی مدارس و فرا رسیدن اول مهر را به شما تبریک می گوییم☺️
ما در گروه آموزشی _ پزشکی سالند سالی پر از علم، شادی و خوبی برایتان آرزو میکنیم. 🙏

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه