🔸دومین حضور «متوسطه دخترانه وزرا» در باشگاه سلامت سالند شعبه باغ کتاب تهران

🔸دومین حضور «متوسطه دخترانه وزرا» در باشگاه سلامت سالند شعبه باغ کتاب تهران

 

🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۲۷ نفر

⌛️زمان حضور؛ ۱:۳۰ ساعت

📆تاریخ حضور؛ تیر ۹۸

واقxضرباهنگ

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه