🔸حضور «متوسطه پسرانه امامت» در باشگاه سلامت سالند


🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۳۰ نفر
⌛️زمان حضور؛ ۱ ساعت
📆تاریخ حضور؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه