🔸حضور «متوسطه دخترانه شهید اندرزگو» در باشگاه سلامت سالند

ویوزی
🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۲۰۰ نفر
⌛️زمان حضور؛ ۲ ساعت
📆تاریخ حضور؛ ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه