🔸حضور «دبستان دخترانه نیکان» در باشگاه سلامت سالند

🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۵۲ نفر
⌛️زمان حضور؛ ۲ ساعت
📆تاریخ حضور؛ اردیبهشت ۹۸

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه