🔸حضور «ابتدایی پسرانه پیام رستگاران» در باشگاه سلامت سالند

🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۶۰ نفر
⌛️زمان حضور؛ ۲ ساعت
📆تاریخ حضور؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه