🔸حضور «ابتدایی پسرانه امام حسین» در باشگاه سلامت سالند

🚌جمعیت دانش آموزان؛ ۶۰ نفر
⌛️زمان حضور؛ ۱ ساعت
📆تاریخ حضور؛ ۲۰ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه