📣حضور متوسطه دخترانه «حضرت نرجس» در « باشگاه سلامت سالند»

متوسطه نمونه دولتی دخترانه «حضرت نرجس» در «باشگاه سلامت سالند» حضور پیدا کردند و «آموزش سلامت و افزایش فعالیت بدنی» را با روش «گیمیفیکیشن» تجربه کردند.

«شناخت نشانه های بیماری های شایع ایران» و «آشنایی با اصول رژیم غذایی و کالری غذاها و خوراکی های پرمصرف ایرانی» از طریق بازی های «نشونیا» و «بخورنخور» و افزایش فعالیت بدنی با انجام بازی های «موچرخه» ، «تنی بال» ، «رالی بال»، «تنیس» و « دوی با مانع» برنامه اجرا شده برای این مدرسه بود.
در این بازدید، هر دانش آموز یک بازی رومیزی و دو بازی حرکتی را انجام داد. تعداد بازی های انجام شده توسط دانش آموزان بسته به مدت زمان حضور مدرسه در «باشگاه سلامت سالند» است.

ارسال یک دیدگاه