⚽️دروازه بانی

دروازه بانی یکی از بازی های حرکتی مجموعه سالند است که به وسیله Kinect و با هدف افزایش تحرک و فعالیت بدنی، همراه با جذابیت، نشاط و ایجاد فضای رقابتی سالم انجام می شود.


این بازی از بین حدود ۶۰ بازی ورزشی تحت Kinect و با بررسی های دقیق کارگروه های «علمی» و «طراحی بازی» به نحوی انتخاب شده است که برای مفاصل و عضلات، آسیب رسان نباشد.
این بازی شبیه سازی دروازه بانی و گرفتن ضربات پنالتی است. بازیکن روبروی نمایشگر می ایستد و با عکس العمل به موقع سعی می کند ضربات را بگیرد.
از فواید درازه بانی می توان نام برد:
– چربی سوزی و کاهش وزن
– هماهنگی چشم و دست
– افزایش کارایی قلبی – عروقی بدن
– افزایش چابکی
– افزایش قدرت تمرکز

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه