ضرباهنگ یکی از بازی های حرکتی است که با هدف افزایش تحرک و فعالیت بدنی و همچنین تقویت تمرکز و بهبود عکس العمل سریع طراحی و تولید شده است. برای ساخت این بازی با تلاش «کارگروه فنی سالند» یک بازی کامپیوتری پیانو نوازی به تخته بازی دارای حس گر متصل شده است. با شروع بازی، بر روی مانیتور، کلیدهای مختلف پیانو نشان داده می شود و بازیکن باید به وسیله دستکش بوکسی که در دست دارد روی مکان های مشخص شده همان کلیدها روی تخته بازی، به نواختن پیانو بپردازد. ضربه به کلید اشتباه، باعث توقف نواختن پیانو میشود.

در بازی پایانو، هر سه نوع فعالیت بدنی هوازی، تقویت کننده عضلات و تقویت کننده استخوان ها انجام می شود و بسته به میزان هیجان و درگیرشدن بازیکن، می تواند فعالیت بدنی متوسط و یا زیاد داشته باشد. این بازی تاثیر مستقیم بر عضلات بازو و هماهنگی آن با چشم دارد. فعالیت بدنی در این بازی از لحاظ میزان شدت فعالیت ، با توجه به مقدار افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس در هنگام انجام بازی در دسته فعالیت های شدید قرار می گیرد.

از فواید ورزشی بازی ضرباهنگ می توان نام برد:

  • چربی سوزی فوق العاده و کاهش وزن

  • افزایش تراکم استخوان و ماهیچه های بازو

  • تنظیم ضربان قلب و کاهش فشارخون

  • کاهش استرس

  • هماهنگی پا و چشم

  • افزایش چابکی

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه