نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی

*فرصتی برای آشنایی، تجربه و ارتباط با ۲۷ گروه آموزشی بازی محور در موضوعات متنوع

  • ۷ تا ۱۳ دی ماه ۹۸
  •  ساعت ۹ تا ۱۹

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه