?جنگ دهانی اول

جنگ دهانی اول یک بازی فکری – آموزشی رومیزی است که با هدف آشنایی بیشتر با آسیب های دهان و دندان و توجه به اهمیت رسیدگی به دهان و دندان طراحی شده است. طراحی این بازی که با همکاری دو کارگروه «علمی» و «طراحی بازی» انجام شده بر روی نکات و موارد دقیق علم دندان پزشکی، پایه گذاری شده است.

در این بازی هر بازیکن دارای یک دهان است و باید در طول بازی با اقدامات بهداشتی گوناگون از آن در برابر آسیب تنقلات، آفت و … حفاظت کنند و در رقابتی با دیگر بازیکنان، آسیب ها را در دهان دیگر بازیکنان قرار دهند. این بازی علاوه بر آموزش نکات بهداشتی دهان و دندان، قدرت تحلیل و استراتژی و واکنش سریع را در بازیکنان افزایش می دهد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه