برگزاری کلاس «بازی سلامت» و رویداد «سرزمین سلامتی» در متوسطه اول مصباح علم

گروه «آموزش و ارتقای سلامت سالند» تابستان ۱۳۹۷، با برگزاری کلاس «بازی سلامت» و رویداد «سرزمین سلامتی» در متوسطه اول مصباح علم حضور یافت.

کلاس «بازی سلامت» در این مدرسه در سه هفته و هر هفته برای یکی از پایه ها برگزار شد. پیشگیرانه، بخورنخور، نشونیا، موچرخه، تنیس و دوی با مانع بازی های انتخاب شده برای متوسطه مصباح علم بودند. پس از اتمام کلاس های بازی سلامت و در هفته چهارم اجرا در این مدرسه، رویداد «سرزمین سلامتی» متشکل از همه بازی های سالند و برای هر سه پایه این مدرسه برگزار شد. در بین بازی های حرکتی، «موچرخه» و در بین بازی های رومیزی «پیشگیرانه» محبوب ترین بازی ها در بین دانش آموزان این مدرسه شناخته شدند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه