برگزاری کلاس «بازی سلامت» در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا

گروه سالند در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا متعلق به مسجد مفتخر (بلوار اندرزگو) تابستان ۱۳۹۷ اقدام به برگزاری کلاس «بازی سلامت» کرد.

این کلاس ها در پنج هفته و هر هفته دو زنگ برگزار شد. تعداد نوجوانان شرکت کننده در کلاس های «بازی سلامت» در این مجتمع ۲۰ نفر بودند.

کلاس ها در هر روز به صورت چهار ایستگاه هم زمان، متشکل از دو ایستگاه بازی حرکتی و دو ایستگاه بازی فکری (دانشی) تنظیم شده بود.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه