برگزاری «جشنواره سلامتی سالند» در متوسطه اول امام جواد علیه السلام

حضور گروه سالند در متوسطه اول امام جواد علیه السلام به صورت برگزاری «جشنواره سلامتی سالند» صورت گرفت.

این مدرسه در شهرک شهید محلاتی شهر تهران واقع شده است و برگزاری جشنواره ای پنج ساعته متشکل از ۱۰ ایستگاه «بازی سلامت» برای برنامه تابستانی آن انتخاب و اجرا شد.

هر ۱۰ ایستگاه بازی در متوسطه امام جواد علیه السلام به صورت هم زمان و برای ۴۰ نفر از دانش آموزان این متوسطه اجرا گردید که شامل ۶ ایستگاه بازی فکری (دانشی)، ۳ ایستگاه بازی حرکتی و یک ایستگاه «بازی آزمون» بود.

انتخاب بازی ها برای دانش آموزان و حرکت بین ایستگاه ها به صورت آزادنه و بدون ترتیب از پیش تعیین شده بود. از بین بازی های حرکتی، بازی «موچرخه» و از بین بازی های فکری (دانشی) بازی «پیشگیرانه» در میان دانش آموزان این متوسطه مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه