برگزاری «جشنواره سلامتی سالند» در متوسطه اول «نگاه نو»

در فصل پاییز، گروه «آموزش و ارتقای سلامت سالند» اقدام به برگزاری جشنواره سلامتی در متوسطه اول «نگاه نو» واقع در فلکه دوم صادقیه شهر تهران کرد. این جشنواره که با زمان اجرای ۴ ساعت و با تعداد ۳۰ دانش آموز برگزار شد شامل سه ایستگاه بازی دانشی (پیشگیرانه، بخورنخور و نشونیا) و چهار ایستگاه بازی حرکتی (موچرخه، تنی بال، دو بامانع و دروازه بانی) بود.

در این کارسوق دانش آموزان علاوه بر امتیازهایی که از بازی ها کسب می کردند، می توانستند با انجام ماموریت های تعیین شده، امتیاز اضافه تر کسب نمایند. در این کارسوق دانش آموزان گروه بندی شدند و در انتها گروه برنده باتوجه به میانگین امتیاز اعضای گروه ها انتخاب شد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه