برگزاری «جشنواره سلامتی سالند» در متوسطه اول «حلی 2»

گروه «آموزش و ارتقای سلامت سالند» در آبان ماه ۱۳۹۷ اقدام به برگزاری جشنواره سلامتی در متوسطه اول علامه حلی ۲ در منطقه ۴ آموزش و پرورش استان تهران کرد.


این جشنواره در ۷ ساعت و با ۶۰ نفر دانش آموز شامل ۱۰ ایستگاه بازی برگزار شد. ایستگاه ها شامل چهار ایستگاه بازی دانشی ( دو بازی نشونیا، یک بخورنخور و یک پیشگیرانه)، یک ایستگاه بازی دانشی – حرکتی با نام «پیشگیرانه میدانی» و پنج ایستگاه بازی حرکتی (تنی بال، موچرخه، تنیس، دوبامانع و دروازه بانی) بود.

در این کارسوق ، دانش آموزان علاوه بر امتیازهای بازی های خود، در چالشی با مربیان خود رقابت کردند تا در صورت برد از مربیان امتیاز کسب کنند و در غیر این صورت ۱۵ امتیاز از دست می دادند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه