?بخور نخور

بازی «بخور نخور» یک بازی فکری – آموزشی با هدف انتقال دانش تنظیم کالری دریافتی روزانه برای نوجوانان طراحی شده است. کسب دانش لازم پیرامون میزان کالری غذاهای رایج در وعده های غذایی پنجگانه و همچنین انتخاب آگاهانه هر وعده غذایی، با توجه به میزان کالری دریافتی در وعده های قبلی، از نتایج تکرار این بازی توسط بازیکن است.


در این بازی روزانه، پنج وعده و میان وعده غذایی مشخص و برای هرکدام از خوراکی¬های رایج ذکر شده است.


به هر خوراکی یک کارت اختصاص داده شده که نام آن بر روی کارت و میزان کالری آن در پشت کارت به صورت باتری نمایش داده شده است. بازیکنان باید با توجه به میزان انرژی (کالری) لازم برای هر روز خود، نوع خوراکی خود را برای هر وعده و میان وعده انتخاب کنند. در پایان هر دست، بازیکنان با توجه به مناسب بودن یا نبودن میزان کالری دریافتی مهره های خود را بر روی صفحه بازی حرکت می دهند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه