بازی ها

بازی‌های دانشی

saaland-hanif-neshonia-2
نشونیا
شناخت علائم بیماری ها و شناسایی علائم مشترک بین آنها
3 تا 5 نفر
saaland_ir_vozara7
بخور نخور
تنظیم کالری روزانه و آشنایی با کالری غذاها و خوراکی های ایرانی
2 تا 5 نفر
saaland-hanif-pishgirane-1
پیشگیرانه
شناخت عوامل ایجاد کننده بیماری¬ها و اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از آنها
2 تا 5 نفر
saaland-mesbah-karsoogh-jangedahani-1
جنگ دهانی اول
آشنایی بیشتر با آسیب های دهان و دندان
2 تا 5 نفر

بازی‌های حرکتی

saaland_ir_vozara6
موچرخه
تقویت کننده عضلات پا
1 نفر
saaland_ir_vozara10
ضرباهنگ
تقویت عضلات بازو
1 نفر
saaland-mesbah-karsoogh-teniball3
تنی بال
تقویت عضلات دست و پا و هماهنگی اعضای بدن
2 نفر
saaland_ir_doyebamane2_2
دو با مانع
تقویت عضلات پا و هماهنگی اعضای مختلف بدن
1 تا 2 نفر
saaland_ir_pishgiraneh4_andarzzgoo
پیشگیرانه میدانی
شناخت روش‌های پیشگیری از بیماری‌های شایع در ایران
2 تا 5 نفر
saaland_ir_teniss1_1
تنیس
تقویت عضلات دست و پا و هماهنگی اعضای بدن
1 تا 2 نفر
s
دروازه بانی
تقویت عضلات دست و هماهنگی اعضای بدن
1 نفر