تنیس یکی از بازی های حرکتی مجموعه سالند است که به وسیله Kinect و با هدف افزایش تحرک و فعالیت بدنی، همراه با جذابیت، نشاط و ایجاد فضای رقابتی سالم انجام می شود. این بازی از بین حدود ۶۰ بازی ورزشی تحت Kinect و با بررسی های دقیق کارگروه های «علمی» و «طراحی بازی» به نحوی انتخاب شده است که برای مفاصل و عضلات، آسیب رسان نباشد.

در بازی تنیس ، هر سه نوع فعالیت بدنی هوازی، تقویت کننده عضلات و تقویت کننده استخوان ها انجام می شود و بسته به میزان هیجان و درگیرشدن بازیکن، می تواند فعالیت بدنی متوسط و یا زیاد داشته باشد.
این بازی شبیه سازی بازی تنیس است، به صورتی که دو بازیکن در کنار یکدیگر و روبه روی نمایشگر قرار گرفته و با حرکت دادن دست ها و بدن و پا، حالت ضربه زدن به توپ را هدایت میکنند.

 

از فواید بازی تنیس می توان نام برد:
– چربی سوزی
– هماهنگی چشم و دست
– افزایش کارایی قلبی – عروقی بدن
– افزایش چابکی
– پیشگیری از پوکی استخوان با قوی کردن و افزایش تراکم استخوان
– افزایش انعطاف پذیری بدن
– کنترل اشتباهات

ارسال یک دیدگاه