بازدید پیش دبستانی «غنچه های شاد» از «باشگاه سلامت سالند»

نیازهای دانشی و نیاز به فعالیت بدنی در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی، متفاوت و گاها مشترک است. «باشگاه سلامت سالند» متناسب با رده‌های سنی مختلف، «بازی‌سلامت‌»های ویژه‌ای طراحی و اجرا کرده است.

در بازدید پیش‌دبستانی «غنچه‌های شاد»، آن دست از بازی‌هایی که متناسب با سنین پنج تا هشت سال بود به اجرا گذاشته شد. بعضی از این بازی ها منحصرا برای سنین پایین، و بعضی دیگر برای هر‌سنی، مناسب است. در این بازدید، ۶۰ نفر از دانش آموزان پیش دبستان و اول دبستان این مدرسه حضور داشتند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه