بازدید متوسطه اول «فرزانگان شهریار» از «باشگاه سلامت سالند»

دانش آموزان متوسطه «فرزانگان شهریار» از «باشگاه سلامت سالند» واقع در باغ کتاب تهران بازدید کرده و بازی کردن در فضایی با بازی های سلامت را در این باشگاه تجربه نمودند.

۸۰ نفر از دانش آموزان دو پایه تحصیلی هفتم و هشتم این متوسطه بازی های دانشی ( بخور نخور و نشونیا) ، بازی فکری _ حرکتی پیشگیرانه میدانی و بازی های حرکتی (موچرخه، تنی بال، دو با مانع و تنیس ) باشگاه سالند را انجام دادند.

بازدید «متوسطه فرزانگان شهریار» در دو روز و هر کدام در ۲ ساعت حضور در این باشگاه، به انجام رسید.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه