اولین ماهنامه علمی«سالند»با موضوع «هوش حرکتی» منتشر شد

محتوای پزشکی و سلامتی ماهنامه برای مربیان ،دانش آموزان و  خانواده ها  مناسب و مفید می باشد.

فایل ماهنامه هر ماه به صورت رایگان، از  طریق سایت یا پیام رسان های سالند قابل دانلود و چاپ می باشد و همچنین فایل روزنامه دیواری این ماهنامه را می توانید به دیوار مدرسه بچسبانید تا تمامی دانش آموزان از آن بهره ببرند.

 

 

 

 

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه